Skip To Content

展堂一鳞

免费入场

二楼 徐展堂中国艺术馆

香港文化博物馆与徐氏艺术基金携手合作,把徐展堂博士更多的艺术藏品公诸同好。展品包括黄永玉的画册以及画中所描绘的七件汉唐明器,另外亦选出别具特色的工艺珍品,以显徐博士的收藏品味。展览亮点为两组完整成套的十二花神杯,是清代康熙年间由景德镇官窰专门烧造的。杯身胎质纤滑洁白,杯上绘画了十二种代表不同月份的花卉,并赋有诗句。此外,其他展品包括玉雕摆件、织绣挂饰、百宝嵌木器,及徐博士生前钟爱的随身佩玉亦会同时展出。本馆亦会展出由徐氏捐赠的古代金簪和玉花,让观众细赏徐博士的工艺藏品。

展览单张

 

展品精选

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

展场相片