Skip To Content

展堂一鱗

免費入場

二樓 徐展堂中國藝術館

香港文化博物館與徐氏藝術基金攜手合作,把徐展堂博士更多的藝術藏品公諸同好。展品包括黃永玉的畫冊以及畫中所描繪的七件漢唐明器,另外亦選出別具特色的工藝珍品,以顯徐博士的收藏品味。展覽亮點為兩組完整成套的十二花神杯,是清代康熙年間由景德鎮官窰專門燒造的。杯身胎質纖滑潔白,杯上繪畫了十二種代表不同月份的花卉,並賦有詩句。此外,其他展品包括玉雕擺件、織繡掛飾、百寶嵌木器,及徐博士生前鍾愛的隨身佩玉亦會同時展出。本館亦會展出由徐氏捐贈的古代金簪和玉花,讓觀眾細賞徐博士的工藝藏品。

展覽單張

 

展品精選

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

展場相片